עריכת צוואות

מדוע כל אדם צריך צוואה?
צוואה הינה מסמך חשוב בכל מקרה ובכל מצב ולא רק במקרים בהם קיים רכוש רב או סכסוך משפחתי. צוואה מסדירה למעשה, את סוגיית הרכוש והממון ומה ייעשה בהם לאחר לכתו של אדם לעולמו.

פעמים רבות, נחסכים ונמנעים סכסוכים משפטיים ומשפחתיים מורכבים, כאשר קיימת צוואה ולכן, ההמלצה הגורפת הינה כי כל אדם, בכל שלב של חייו, יערוך צוואה מתאימה ותקפה.

על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי מחייב עליה לעמוד במספר תנאים ובכל מקרה ועל מנת להימנע מאי בהירות בעתיד או כפל משמעויות, מוטב כי הצוואה תנוסח על ידי עורך דין הבקיא בתחום.

מה צריך להיות כלול בצוואה?
על הצוואה לכלול את כל פרטיו המזהים של המצווה –  שם מלא, מספר תעודת זהות וכתובת. כמו כן, על הצוואה לציין את התאריך בו היא נערכה ולכלול הצהרה בדבר צלילות דעתו של המצווה, כי הוא מבין את משמעות הצוואה ואת תוכנה וכי כתיבת הצוואה נעשית מרצונו החופשי של המצווה. בנוסף, על הצוואה להכיל סעיף המציין, כי צוואה זו הינה צוואותו האחרונה והתקפה של המצווה, המבטלת כל צוואה קודמת ו/או ציווי כזה או אחר שנאמר בכל דרך. יודגש, כי למצווה שמורה הזכות לחזור בו מצוואה זו או לכתוב כל צוואה חדשה ואחרת שתהיה תקפה ותבטל צוואה זו וזאת, עד אחרית ימיו וכל עוד הינו כשיר לעשות כן.

גוף הצוואה יכול לכלול את פירוט הרכוש השייך למצווה בעת עריכת הצוואה, או שלא לפרט את הרכוש שקיים בעת עריכת הצוואה, אלא רק למי הוא מצווה את רכושו ובאילו חלקים. לצד פירוט העזבון יש לציין את פרטי היורשים, כולל מספרי תעודות הזהות שלהם וישנה אפשרות לציין את שמם של יורשים חלופיים במידה והיורשים הראשוניים אינם בחיים בעת פטירת המצווה. ישנם מקרים בהם כדאי ומומלץ לציין גם מנהל עזבון שיהיה אמון על חלוקת הרכוש בפועל וקיום הוראות הצוואה.

בסופה של הצוואה חייבת להופיע חתימת המצווה וככל שמדובר בצוואה בעדים, יתווסף לצוואה סעיף נוסף של הצהרת העדים כי הצוואה נחתמה בפניהם, כולל פרטי העדים וחתימתם.

איך מכינים צוואה?
יש מי שכותב צוואה בכתב ידו ודואג לכל הפרטים הנדרשים. צוואה זו תקפה על פי החוק, אולם הפתח להיתקל בבעיות בגינה בעת הצורך הוא גדול יותר. כדי להימנע מאפשרות של ערעור על תקפותה של הצוואה מומלץ לערוך את הצוואה בעזרת עורך דין הבקיא בתחום ויכול לנסח אותה בהתאם להוראות החוק והפסיקה וללא שגיאות טכניות שעלולות לפסול את תוקפה. עורך דין הכותב ועורך צוואה עושה זאת תוך הקפדה על כללים ברורים לכתיבת צוואות, בהתאם לחוק ובהתאם לפסיקה, המצמצמים למינימום האפשרי את הסיכוי כי ביום מן הימים יגיעו טענות כאלה ואחרות בדבר אי תקפות הצוואה וביטול האמור בה.

 

במשרדנו, המתמחה בדיני משפחה וירושה בלבד, נערכות ונכתבות צוואות המותאמות לכל לקוח באופן אישי, בהתאם למערכת הנסיבות האישית שלו ובאופן שיעמוד בתוקף לאחר אריכות ימים.