נישואים אזרחיים

במסגרת הפער ההולך וגדל בין דתיים לבין חילוניים בישראל אנו עדים בשנים האחרונות ליותר ויותר זוגות שבוחרים להתחתן באמצעות נישואין אזרחיים, להבדיל מנישואין באמצעות הרבנות. לצידם של הבוחרים בכך באופן עצמאי, ישנם רבים הנישאים אזרחית מאחר ואינם רשאים להינשא בהתאם לדין האישי הדתי, כגון כהן וגרושה, זוגות שאחד מבני הזוג אינו יהודי, זוגות מאותו מין וכו'.

על אף כי לא ניתן להינשא בנישואין אזרחיים במדינת ישראל, זוגות הנישאים אזרחית בחו"ל יוכרו בישראל כבני זוג נשואים, לרבות לעניין הזכויות והחובות הנובעות מנישואין ובאפשרותם גם להירשם כנשואים במשרד הפנים ברישומים הרשמיים השונים.

גירושין אזרחיים – יש דבר כזה?
ככל ומדובר בבני זוג מדתות מעורבות, שאחד מהם יהודי והשני אינו יהודי, או בבני זוג ששניהם אינם יהודים ונישאו באמצעות נישואין אזרחיים, כי אז ההליך שעליהם לעבור הוא הליך התרת נישואין.

הליך התרת הנישואין מתבצע באמצעות הגשת תובענה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור המגורים המשותף האחרון של בני הזוג. את התובענה ניתן להגיש בהסכמת בני הזוג, או באמצעות צד אחד בלבד, כאשר בית המשפט לענייני משפחה ייתן פסק דין להתרת הנישואין ויתיר את הנישואין לאחר שיתרשם כי לא מתקיימת פגיעה כזו או אחרת במי מבני הזוג.

ככל ומדובר בבני זוג ששניהם יהודים, כי אז עליהם יהיה לעבור גט לחומרא, הנובע מן החשש שמא בנישואיהם האזרחיים בוצעו נישואין כדת וכדין. על כן, במקרים בהם בחרו בני זוג יהודים שלא להינשא באמצעות הרבנות משום אידיאולוגיה כזו או אחרת אשר אינה מכירה בהגמוניה השלטת של הרבנות במדינת ישראל על מוסד הנישואין והגירושין, ימצאו עצמם אותם בני זוג נאלצים להתגרש באמצעות הרבנות, ממנה בחרו להימנע מלכתחילה.

דיני המזונות בנישואין אזרחיים

בהתאם לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט – 1959 (להלן: "חוק המזונות"), כאשר מדובר בבני זוג ששניהם מאותה דת, כגון יהודים או מוסלמים, יחול עליהם הדין האישי הדתי בכל הנוגע לסוגיית המזונות בפרידה – בין אם במזונות ילדים ובין אם במזונות אישה, וזאת גם אם נישאו באמצעות נישואין אזרחיים.

כאשר מדובר בבני זוג שאינם מאותה דת ו/או בבני זוג מאותו מין שנישאו אזרחית, לא יחול על זוגות אלו הדין האישי הדתי, אלא הדין המצוי בחוק המזונות, הקובע חלוקה יחסית של צרכי והוצאות הילד, בהתאם להשתכרותו בפועל של כל צד ובהתאם לחלוקת זמני השהות של הילדים עם כל צד.

יש הסבורים, כי בבע"מ 919/15 שניתן מאת בית המשפט העליון בכל הנוגע לסוגיית מזונות הילדים וחלוקת הוצאותיהם בין הוריהם וקבע לראשונה את ההלכה המשפטית בעניין, אומצו למעשה אותן הוראות אזרחיות המצויות בחוק המזונות וחלות על בני זוג שלא חל עליהם הדין האישי הדתי, כאמור לעיל.

 

משרדה של סיון אלה-לוי, עורכת דין ומגשרת לענייני משפחה וירושה, מלווה כל מקרה באופן אישי וצמוד תוך התאמת הליווי המשפטי הנכון והמתאים, כדי לאפשר לכל אחד ואחת להינות מייצוג הולם וראוי ומימוש כל זכויותיו על פי החוק.