מזונות ילדים

מזונות ילדים:

מזונות ילדים הינם תשלומים שנועדו להבטיח את רווחתם וטובתם של הילדים. בהליך של גירושין במסגרתו נפרדים בני הזוג זה מזה, עולה הצורך להסדיר את חובתם המשותפת לדאוג לרווחתם של ילדיהם המשותפים. מזונות ילדים נידונים בהתאם לדין האישי שאליו משתייכים שני בני הזוג, כגון הדין העברי או הדין השרעי וכד'. במידה ואינם משתייכים לדין אישי מוכר, נידונים מזונות הילדים בהתאם לחוק מזונות אזרחי, המנותק מהלכות דין אישי.

כדאי לדעת:

  1. גובה המזונות – גובה המזונות נקבע על פי צרכיהם של הילדים והיכולת של הוריהם, כאשר המזונות אמורים לכסות לפחות את צרכיהם ההכרחיים של הילדים.
  2. הורות זאת אחריות משפטית – כל הורה חייב לדאוג לצרכיהם של ילדיו. ילדיו לעניין זה הם כל ילדיו שנולדו ממנו אפילו אם לא היה מודע לקיומם עד עכשיו, אפילו אם איננו נשוי ולא היה נשוי מעולם לאמם ואפילו אם הוא נשוי לאחר.
  3. צרכיהם ההכרחיים של הילדים – הורה מחויב לדאוג לצרכי הילדים, הכוללים בין היתר הוצאות בגין מזון, הלבשה, הנעלה וכמו כן, חלק מההוצאות חינוכם ורפואתם של הילדים, מדורם ואחזקת מדורם.
  4. יכולתו של ההורה – בית המשפט קובע את יכולתו של ההורה על פי "פוטנציאל השתכרותו". לכן, גם הורה שאיננו עובד כרגע אולם ביכולתו לעבוד ולהשתכר או שביכולתו למצוא עבודה מכניסה יותר, יחויב בתשלום מזונות על פי פוטנציאל ההשתכרות שלו. בעניין זה חשוב לציין, כי פוטנציאל השתכרותה של אישה לא נלקח בחשבון בדיוני מזונות ילדים הנערכים בבית הדין הרבני, כך שבית הדין לא יצפה מאישה שאינה עובדת לצאת ולעבוד ולא יתחשב לעניין זה בפוטנציאל השתכרותה אם קיים.
  5. משך התשלומים – תשלומי המזונות חלים עד הגעת הילדים לגיל 18 שנים. מגיל 18 שנים ועד לגיל 21 שנים מופחתים בדרך כלל תשלומי המזונות לכדי שליש מהתשלום המלא.
  6. מי דן על מזונות ילדים – הדיון על מזונות ילדים יכול להתבצע בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני.
  7. מזונות ילדים לבני זוג יהודיים – מזונות ילדים לבני זוג יהודיים נידונים על פי הדין העברי. על פי הדין העברי האב חייב לדאוג לצרכי ילדיו הבסיסים עד הגיעם לגיל 15 ומאז החובה חלה על האב והאם במשותף. לכן, בהתאם לדין העברי, עד גיל 15 האב נושא לבדו בהוצאות צרכיהם הבסיסים של הילדים ובשאר הצרכים חולקים האם והאב במשותף לפי יחס הכנסותיהם, ומגיל 15 חולקים האב והאם בכל ההוצאות על פי יחס הכנסותיהם. חשוב לציין כי לאחרונה חלה התפתחות משמעותית בכל הנוגע לפסיקת מזונות ילדים על פי הדין האישי, כאשר בתי הדין הרבניים החלו לתת משמעות גדולה יותר להיקף השתכרותה של האישה ועל הצורך בתרומתה בחלוקת נטל הוצאות וצרכי הילדים.
  8. משמורת משותפת – פסק דין מהפכני של השופט בדימוס יעקב כהן קבע כי כאשר הכנסות ההורים כמעט זהות וכאשר ישנה חלוקת זמן שוויונית בין ההורים בהסדרי הראייה, לא ישולמו כלל מזונות ילדים וכל הורה יישא בהוצאות הילדים כאשר הם נמצאים אצלו. פסק דין זה ממתין כיום לדיון במסגרת ערעור שהוגש עליו ונידון כעת בפני בית המשפט העליון. לכאורה, פסיקתו של כב' הש' כהן סותרת ונוגדת את הדין האישי העברי ועל כן, ייתכן ולא תעמוד בפסיקתו של בית המשפט העליון.
  9. תחום דינמי ומשתנה – תחום מזונות הילדים הינו תחום אשר ההלכות בגינו משתנות מיום ליום ובהתאם לנסיבותיו האישיות של כל מקרה. כיום, מצוי תחום זה בעיצומם של תהליכי התפתחות ושינוי. כאשר אתם מחפשים ייעוץ משפטי בנושא זה חשוב שתפנו לקבל ייעוץ משפטי עדכני ע"י עו"ד הבקיא בתחום ומעודכן בכל ההתפתחויות והשינויים התדירים שחלים בתחום זה.

משרדנו מתמחה בדיני משפחה ומזונות ילדים. לקביעת פגישה לצורך ייעוץ מקצועי או לקבלת מידע נוסף על הליך מזונות ילדים התקשרו  09-9518222 ונשמח לתת לכם מענה.