ידועים בציבור

מי הם ידועים בציבור?
ידועים בציבור הם בני זוג אשר אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה והדת היהודית או שאינם רוצים להינשא. ידועים בציבור יכולים להיות גם זוגות חד מיניים, זוגות שאחד מבני הזוג אינו יהודי, פסולי חיתון מסיבות שונות ועוד. על מנת להיות מוכרים כידועים בציבור ניתן להוציא תעודת ידועים בציבור ואולם, גם אם זו לא הוצאה, יכול בית המשפט להכיר במערכת היחסים ככזו של ידועים בציבור, על סמך קריטריונים שונים, כגון מגורים משותפים, קיום משק בית משותף, משך תקופת הקשר ועוד.

יחד עם זאת יודגש, כי בפסיקה מוכרים גם מקרים במסגרתם הוכרו בני זוג כידועים בציבור במקרים שאינם עונים על הקריטריונים הסטנדרטיים, כגון במקרים של בני זוג שלא התגוררו יחדיו ו/או לאחר תקופת קשר קצרה ביותר של מספר חודשים וכו'.

מהו מעמדם החוקי של ידועים בציבור?
כיום, מעמדם של ידועים בציבור מוגדר בסעיפי חוק מסוימים ובפועל הוא מוכר על ידי מרבית הרשויות, כולל הביטוח הלאומי, בעיקר בזכות פסיקות בנושא בבתי המשפט, כאשר המגמה היא לקירוב זכויותיהם של בני זוג המוגדרים כידועים בציבור לאלו של בני זוג נשואים. יחד עם זאת, מעמדם החוקי של ידועים בציבור אינו שווה או זהה לחלוטין למעמדם של זוגות נשואים.

אילו זכויות קיימות לידועים בציבור?
במישור הכלכלי, ידועים בציבור זכאים לרוב הזכויות הכלכליות החלות על זוגות נשואים, למעט נקודות זיכוי ממס הכנסה, הניתנות לבן או בת הזוג ופיצויי פיטורין בנסיבות מסוימות הקשורות לבן הזוג הידוע בציבור.

במקרי גירושין אל מול פרידה של זוגות ידועים בציבור, חלוקת הרכוש המשותף נערכת באופן שונה. בעוד שעל זוגות נשואים חל חוק יחסי ממון, המגדיר כי כל הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג בתקופת הנישואין הינם משותפים ויש לאזנם ולחלקם באופן שווה, ללא כל חשיבות על שם מי נרשמו, במקרים של ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף, אשר בהתאם לה יש להוכיח כוונת שיתוף זכויות ונכסים של בן או בת הזוג בנוגע לכל נכס ונכס.

יחד עם זאת, לענייני מזונות אישה, הנגזרים במקורם מן הדין הדתי ומנישואין דתיים, נעשתה הקבלה מסוימת גם בדין האזרחי לידועים בציבור, כאשר בהינתן הנסיבות המתאימות, תוכל גם הידועה בציבור לקבל מעין תשלומי מזונות אישה.

זאת ועוד, גם במקרי ירושה, זכאים ידועים בציבור לרשת את בני הזוג שלהם, ככל זוג נשוי, ובתנאי שאף אחד מהם אינו נשוי על פי חוק לאחר בזמן הפטירה.

זכויות נוספות שיש לידועים בציבור כוללות פניות לביטוח לאומי, קבלת סיוע בנושאי דיור ועוד.

איך מוכיחים כי בני הזוג הם ידועים בציבור?
כאמור, בית המשפט הוא הקובע בנוגע למעמדם של בני הזוג וכדי לממש את רוב הזכויות של בני הזוג, יידרשו בני הזוג להציג טופס הצהרה על היותם ידועים בציבור, חתום על ידי עורך דין, או הסכם לחיים משותפים שערכו ומגדיר אותם כידועים בציבור וכד'.

מתי צריכים בני הזוג הידועים בציבור להיעזר בעורך דין?
לידועים בציבור, אף יותר מזוגות נשואים, מומלץ עוד בזמן החיים המשותפים לערוך הסכם לחיים משותפים ו/או הסכם ממון, שיגדיר את מערכת היחסים שביניהם ויכלול הוראות בכל הנוגע לחייהם המשותפים – החל מכוונות השיתוף הכלכליות ועד לניהול היומיומי והבאת ילדים משותפים. במשרדנו, גם הסכמים אלו מקבלים את אישור בית המשפט לענייני משפחה, על אף כי בהתאם לחוק אין חובה בכך.

כמו כן, אף בפרידה של ידועים בציבור, מומלץ לסכם את ענייני הפירוד באמצעות הסכם פירוד מכובד, באמצעות הליך גישור, אשר יעגן את הסכמות הצדדים בכל הנוגע לפירוד, חלוקת הרכוש וההתנהלות העתידית עם ילדים משותפים, ככל שישנם. גם הסכמי פירוד אלו מובאים לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בהתאם לחוק.

במקרי פרידה של ידועים בציבור, אשר אינם מצליחים להגיע לעמק השווה ומגיעים לפתחו של בית המשפט, מייצג משרדנו בערכאות המשפטיות ועל מנת להבטיח את מלוא הזכויות לקוחותינו בעניין.