חלוקת רכוש

חלוקת רכוש:

בני זוג המעוניינים להתגרש או להיפרד צריכים להחליט כיצד לחלק את רכושם המשותף. חלוקת הרכוש יכולה להתקיים בהסכמה אליה מגיעים בני הזוג במשותף, אם באמצעות הליך גישור או מראש באמצעות הסכם ממון עליו חתמו כבר בני הזוג ובו הוסדרו כל ענייני הממון ביניהם לכשיחליטו להיפרד, או באמצעות התדיינות משפטית בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני, בהיעדר הסכמה בין הצדדים.

כדאי לדעת:

  1. חוק יחסי ממון – חוק יחסי ממון נחקק בשנת 1974 והוא חל על זוגות שנשאו משנה זו והלאה. בחוק זה הוסדר משטר איזון המשאבים להבדיל ממשטר הלכת השיתוף שהייתה נהוגה עד לחקיקתו. פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה בסוגיות חלוקת רכוש משותף הינה דימנית ומשתנה מיום ליום ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה לענייני גירושין בכל מקרה לגופו.
  2. רכוש משותף – רכוש משותף על פי חוק יחסי ממון הינו רכוש אשר נצבר בתקופת הנישואין. אם קיבל אחד מבני הזוג ירושה, מתנה או רכוש שהיה בידו קודם הנישואין הרי הוא שייך לו בלבד ואינו בר איזון. אולם כיום נראה כי בתי המשפט עשויים לפסוק חלוקה גם ברכוש זה אם נראה כי בני הזוג נהגו בו כרכוש משותף, אלא אם ישנו הסכם מפורש בו סוכם אחרת.
  3. רכוש – לרבות בית, מכונית, משכורת, קופת גמל, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין, חברה או עסק שבבעלות אחד מבני הזוג וכו'. מוניטין ונכסי קריירה נחשבים אף הם כרכוש משותף.
  4. רישום רכוש – רישום רכוש שנצבר במהלך שנות הנישואין על שם אחד מבני הזוג איננו מקנה לו בלעדיות על רכוש זה. בן הזוג אשר הרכוש איננו רשום על שמו עשוי לבקש סעד מבית המשפט על מנת למנוע מבן הזוג שהרכוש רשום על שמו למכור את הרכוש ללא הסכמתו.
  5. חובות – כשם שחולקים בנכסים כך חולקים בחובות, אלא אם הוכח שמדובר בחובות שאינם משותפים. למשל: אם הבעל נטל הלוואה מהבנק על שמו, רשאי הבעל לדרוש מאשתו שתשלם על חצי מההלוואה אולם הבנק איננו רשאי לתבוע את האישה.
  6. דירה – הדירה היא בדרך כלל הנכס היקר והמשמעותי ביותר של בני הזוג והיא נידונה ביחד עם שאר הנכסים ולא בנפרד. בית המשפט לא יורה על פירוק שיתוף בדירת המגורים אלא לאחר שווידא כי קיימים מגורים חילופיים נאותים לילדים ולהורה המשמורן.
  7. רכוש ידוע – הרכוש המתחלק הוא הרכוש הידוע. בן זוג החושד כי ביד הצד השני נכסים אשר הוא מסתיר אותם מומלץ לו לשכור חוקר פרטי לצורך חקירה כלכלית.

 

משרדנו מתמחה בהליכים המשפטיים הקשורים לחלוקת רכוש. לקביעת פגישה לצורך ייעוץ משפטי או לקבלת מידע נוסף על עניינים משפטיים הקשורים חלוקת רכוש התקשרו  09-9518222 ונשמח לתת לכם מענה.