התנגדויות לצוואות

התנגדיות לצוואות:

צוואה הינה מסמך משפטי הנכתב בעודו של האדם חי ובו הוא מורה מה ברצונו כי יעשה ברכושו לאחר מותו. לאחר פטירתו של כותב הצוואה יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושות לשם קבלת צו קיום לצוואה ובנוסף, לפרסם בעיתון יומי את דבר הגשת הבקשה על מנת לאפשר לאנשים/גופים המעוניינים בכך להגיש התנגדות לצוואה.

ישנן סיבות משפטיות שונות המהוות עילה לפניה לרשם בבקשה לביטול הצוואה וחלוקת רכושו של המנוח באופן שונה מהנאמר בצוואה. הליך זה של הגשת בקשה לרשם והעברת ההתדיינות בבית המשפט לשם ביטול הצוואה נקרא "התנגדות לצוואה" או "התנגדות לקיום צוואה".

חשוב לדעת כי הגשת התנגדות לקיום צוואה אפשרית רק במשך זמן מוגבל שהוא 14 יום מרגע הגשת בקשה לקיום צוואה לרשם ופרסומה וכל עוד לא ניתן צו לקיום צוואה. במקרים מסוימים רשאי הרשם להאריך זמן זה בהתאם לשיקול דעתו. לאחר קבלת הרשם את הבקשה לביטול הצוואה, בצירוף תצהיר ומסמכים המאמתים את העובדות אשר בגינן מוגשת ההתנגדות, הוא מעביר את הדיון המשפטי לבית הדין לענייני משפחה לצורך הכרעה בעניין.

כדאי לדעת:

  1. מי רשאי להגיש בקשה – כל אדם בעל עניין בדבר יכול להגיש התנגדות לצוואה. בית המשפט עשוי לבחון את נסיבות המקרה ולהחליט על פיהן האם ישנה סיבה מספקת להתייחס להתנגדותו של אותו בעל עניין.
  2. מהי עילה להתנגדות לצוואה – החוק מכיר במספר סיבות אשר מהוות עילה להתנגדות לצוואה, בניהן: השפעה בלתי הוגנת על כותב הצוואה, כגון מעורבות של אחד היורשים בתהליך כתיבת הצוואה, צוואה שנכתבה תחת איום או תרמית, צוואה שנכתבה בשעה שכותב הצוואה לא מסוגל היה להבחין בטיבה של צוואה, כגון אם היה קטין, צוואה סתומה, צוואה אשר בוטלה בידי המוריש ועוד .
  3. כיצד כדאי להתכונן להגשת התנגדות לצוואה – אדם החושש כי לאחר מותו של קרובו יצטרך להתדיין על צוואתו טוב יעשה אם יאסוף מסמכים, הקלטות ושאר ראיות העשויות לסייע לטענתו. מומלץ לפנות לעורך דין מומחה ברגע שבו התעורר החשש כי ישנן השפעות לא הוגנות על כתיבת הצוואה לצורך קבלת ייעוץ משפטי והכנת תשתית לתביעה לביטול צוואה.
  4. חובת ההוכחה – על הצד התובע את ביטול הצוואה מוטלת חובת ההוכחה כי הצוואה בטלה בשל אחת הסיבות שפורטו לעיל. לעיתים, בשל התפתחויות מסוימות עשוי בית המשפט להעביר את נטל ההוכחה לצד התובע את קיום הצוואה.
  5. כיצד להתגונן נגד בקשה לביטול צוואה – אדם הרוצה לוודא כי יקיימו את צוואתו וחושש כי גורמים שונים עשויים להגיש בקשה לביטולה טוב יעשה אם בשעת כתיבת הצוואה ילך להתייעץ עם עורך דין שיוודא כי בהליך כתיבת הצוואה לא מעורב שום פגם העלול להוות עילה לביטול הצוואה ושיתקיימו ראיות ברות קיימא המעידות על תקינות ההליך.

 

משרדנו מתמחה בהליכי התנגדות לצוואות וליווי מקצועי בתהליך ההתנגדות לתובע או לנתבע. לקביעת פגישה לצורך ייעוץ משפטי או לקבלת מידע נוסף על פתיחת הליך התנגדות לצוואה או התגוננות מפניו התקשרו  09-9518222 ונשמח לתת לכם מענה.