הסכמים בדיני משפחה

הסכמים הם חלק עיקרי בתחום דיני המשפחה. חלק מההסכמים בתחום דיני המשפחה, כגון הסכמי ממון בין בני זוג נשואים וכל הסכם הכולל הוראות בנוגע לקטין, חייבים להיות מלווים באישור בית המשפט לענייני משפחה ולקבל מתן תוקף של פסק דין על מנת שיהיה להם תוקף משפטי. על כן, קיימת חשיבות מכרעת לניסוח ולעריכת ההסכם באמצעות עורכי דין המתמחים ובקיאים בתחום דיני המשפחה.

להלן מספר סוגים של הסכמים בענייני משפחה:

  • הסכם קדם נישואין: רבים מתייחסים להסכם קדם נישואין כאל הסכם ממון בלבד, הכלול בהסכם זה, אך הסכם קדם נישואין יכול לעגן בחוזה הרבה יותר מאשר את התחום הכלכלי בלבד. בהסכם קדם נישואין ניתן להסדיר את כל נושא הגירושין, אם חלילה יתרחשו, אך גם להסדיר את הצורה בה בני הזוג נוהגים וינהגו זה בזה במהלך חייהם המשותפים, כולל הגדרת הזכויות והחובות של כל אחד מהם כלפי הזוגיות, דרך חינוך הילדים ועוד.
  • הסכם לחיים משותפים: הסכם לחיים משותפים דומה במעט להסכם קדם נישואין, אלא שהוא נחתם בדרך כלל על ידי בני זוג אשר אינם מעוניינים להינשא ו/או אינם יכולים להינשא עפ"י חוקי המדינה ובכל זאת מעוניינים לקיים חיים זוגיים. הסכם לחיים משותפים מתווה את המסגרת הזוגית ששני בני הזוג מעוניינים בה ומחויבים אליה, כולל התנהלות כלכלית, אחריות לילדים משותפים וכן, לילדים מחוץ לזוגיות ונושאים אחרים, בדומה להסכם קדם נישואין, כולל הסכם ממון. הסכם לחיים משותפים הוא הסכם נפוץ בקרב בני זוג מאותו מין וקיומו בין בני הזוג אף מהווה תנאי בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כאשר בני זוג מאותו מין מבקשים מבית המשפט צו להורות פסיקתית לילד שהביאו יחדיו לעולם, כאשר רק אחד מהצדדים הינו ההורה הביולוגי.
  • הסכם הורות: יותר ויותר אנשים מבקשים להקים משפחה אלטרנטיבית, שאינה כוללת נישואין ולעיתים כלל אינה כוללת זוגיות במובן המקובל של המילה. כאשר ההורים אינם בני זוג, ניתן להסדיר את דרך גידולו של הצאצא המשותף, כולל חובות וזכויות של שני ההורים, בצורת הסכם. הסכם הורות הוא הסכם מורכב ביותר וההמלצה החד משמעית היא לערוך אותו בעזרת עורך דין לענייני משפחה.
  • הסכם גירושין: זוג המעוניין להתגרש יכול לחתום על הסכם גירושין ולקצר באמצעות כך את ההליכים הארוכים המתנהלים בבתי המשפט או בתי הדין הרבניים. על הסכם הגירושין לכלול את כל הנושאים הנוגעים בחיים המשותפים שהיו לבני הזוג: חלוקת הרכוש המשותף, הסדרת הנשיאה בהוצאות הילדים הקטינים, משמורת על הילדים, חלוקת זמני שהות ועוד. במשרדנו מלווה תהליך עריכת הסכם הגירושין בהליך גישור קצר, במסגרתו מגיעים הצדדים להסכמות המעוגנות בהסכם בצורה מכבדת ומכובדת, ללא מאבקים מיותרים.
  • הסכם שלום בית ולחילופין גירושין: לא אחת קורה שבני זוג השוקלים הליך גירושין מעוניינים לבחון מחדש את האפשרות לחיים משותפים. על מנת לאפשר זאת ניתן לחתום על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, אשר בהתאם לו אם ניסיון שלום הבית נוחל כישלון, חלילה, ייכנסו לתוקפן כל הוראות ההסכם העוסקות בגירושין. למעשה מדובר בהסכם גירושין לכל דבר ועניין, הכולל בו פרק בדבר ניסיון הצדדים לשלום בית, ובמסגרתו, לעתים, גם הנחיות אופרטיביות לנסיון שלום הבית, כגון טיפול זוגי וכד', כאשר באם נסיון שלום הבית לא יצלח, ייכנסו לתוקפן הוראות ההסכם בדבר הגירושין.

 

אף כי בהתאם לחוק לא כל ההסכמים בענייני משפחה מחייבים את אישור בית המשפט לענייני משפחה ומתן תוקף של פסק דין, במשרדנו מביאים לאישור בית המשפט את כל ההסכמים הנערכים והנחתמים, שכן מצאנו כי באמצעות כך מקבלים הסכמים אלו משנה תוקף חזק יותר מאשר הסכמים שלא אושרו, או אושרו נוטריונית בלבד.

 

משרדה של עורכת הדין סיון אלה-לוי ילווה אתכם בדרככם לעריכת הסכם, מכל סוג, בצורה הטובה והמקצועית ביותר.