הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה זוגי כלכלי הנחתם בין שני בני זוג ומסדיר את הנושאים הקשורים לממון ורכוש, עכשווי ועתידי, במקרה של פירוק הזוגיות בשל פרידה. זוגות שאינם נישאים יכולים לכלול את הוראות הסכם יחסי הממון כחלק מהסכם לחיים משותפים, או לחתום רק על הסכם ממון. הסכם הממון נועד להבטיח כי לא יתגלעו מחלוקות משפטיות בנושאים כלכליים במקרה של סיום הזוגיות ויש לו תוקף משפטי, שכן הוא מאושר בבית המשפט לענייני משפחה ומקבל תוקף של פסק דין ולכן חשוב לכתוב אותו בעזרת עורך דין לענייני משפחה.

מה כולל הסכם ממון?
הסכם ממון יכלול, בדרך כלל, שני חלקים עיקריים: חלק אחד הנוגע לחלוקת הרכוש הקיים, בהתאם למה שכל צד בזוגיות מביא איתו כרכוש אישי וחלק שני הנוגע לרכוש אותו צוברים בני הזוג במהלך שנות הזוגיות המשותפת. בהסכם הממון תיקבע דרך חלוקת הנכסים והזכויות המשותפות ו/או של כל צד, אם וכאשר הזוגיות תגיע לקיצה, בהתאם לפרמטרים מסוימים עליהם הסכימו בני הזוג בהסכם הממון מראש, כגון מידת ההשקעה של כל אחד מהצדדים בנכס או כל חלוקה אחרת שהצדדים יסכימו עליה מראש.

מהי החשיבות של הסכם הממון?
עריכת הסכם ממון מומלצת לא רק עבור זוגות אשר קיימים בין הצדדים פערים כלכליים ו/או בזוגיות שהינה בפרק ב' אלא בכל מקרה.

להסכם ממון קיימים מספר יתרונות:

  • החשיבות הגדולה ביותר של הסכם ממון היא ההימנעות ממחלוקות כלכליות בעת פרידה. ההסכם נחתם בשעת רצון של שני בני הזוג, כאשר הם עדיין אוהבים זה את זה ודואגים זה לזה ולכן, הסכמות הרכוש מתקבלות מתוך התחשבות ולא מתוך כעס, כפי שעשוי לקרות אם חלוקת הרכוש נעשית רק לאחר הפרידה.
  • הסכם ממון, הנבנה בצורה נכונה, יכול לסייע לבנות את יסודות הזוגיות ולחזק את האחריות הדדית של בני הזוג זה כלפי זה.
  • כאמור, הסכם הממון הוא פלטפורמה משפטית מחייבת המאפשרת לבני הזוג להסדיר את ענייני הממון מראש ולהבטיח לשניהם שקט נפשי ויציבות כלכלית, גם במקרה של פרידה.
  • קיומו של הסכם ממון מקצר באופן משמעותי את הליך הפרידה והגירושין, כיוון שהוא חוסך התדיינות בנושא הכלכלי, שפעמים רבות מהווה את נושא המחלוקת העיקרי בין בני הזוג הנפרדים.
  • במקרים בהם מדובר בזוגיות שהינה בפרק ב', הסכם ממון מגן מבחינה כלכלית גם על ילדי מי מבני הזוג מזוגיות קודמת ומבטיח את זכויותיהם.

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?
למשרדנו ניסיון רב בכתיבת ובעריכת הסכמי ממון המותאמים אישית לכל סיטואציה ומערכת נסיבות, לשביעות רצון שני בני הזוג ובאופן התקף גם שנים רבות קדימה ומתאם לחיי היום יום השונה של כל זוג וזוג.