גישור משפטי משפחתי

הססטיסטיקות כיום מצביעות על כך כי למעלה משליש מהזוגות הנשואים מתגרשים. אין זה המקום לדון בשאלת ההצלחה או הכישלון של מוסד הנישואין והתאמתו, או אי התאמתו, לעידן המודרני, אך יחד עם זאת, אין מחלוקת כי במידה ויחסיהם של בני זוג עלו על שרטון ו/או במידה והם מעוניינים לתת ליחסיהם ניסיון נוסף ובמקביל, להסדיר את פרידתם במידה וניסיון זה לא יצלח, גישור משפטי משפחתי הוא הדרך היעילה, הקצרה, הזולה וכזו המשאירה מעט משקעים עבורם ועבור משפחתם.

מהו גישור משפטי משפחתי?
מדובר בתהליך במסגרתו בני הזוג מגיעים להסכמות שונות, אשר יעוגנו, בסופו של דבר, בהסכם חתום ביניהם, כדוגמת הסכם ממון, הסכם לחיים משותפים, הסכם גירושין וכיוצ"ב. במקרים של גירושין, הופך הליך הגישור לקראת הסכם גירושין לקריטי וחשוב ביותר, שכן אם לא יצליחו בני הזוג להגיע בעצמם להסכמות, הם עלולים להתכתש זה עם זו בבית המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים ולמצוא את עצמם בהליכים משפטיים ארוכים ומייגעים. גישור משפטי משפחתי מסייע לבני זוג המצויים בשלב מהותי וקריטי בחייהם להגיע להסכמות ולסיים את תהליך הגירושין בצורה מכובדת ככל הניתן.

ככל שמדובר על הסכם גירושין, תהליך הגישור יכול לסייע לבני הזוג להגיע להידברות ביניהם כדי להגיע להסכם גירושין הוגן. כאשר מדובר על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, במצב בו בני הזוג מנסים לשוב ולחיות יחד אך מעוניינים בכל זאת להסדיר את ענייני הגירושין למקרה שניסיון שלום הבית לא יצלח, הגישור המשפטי יסייע לבני הזוג להתוות את ההסכם הנכון ביותר, המפרט את תנאי החיים המשותפים, כולל החובות והזכויות של כל אחד מהצדדים, לרבות בתקופת נסיון שלום הבית. הדגש הוא על הסכם הוגן, המקובל על שני הצדדים ונערך בהסכמה.

מקרים נוספים בהם נדרש גישור משפטי משפחתי הוא בעת כתיבת הסכמי ממון, הסכמים לחיים משותפים והסכמי הורות. אמנם, הסכמים אלו נכתבים מראש, במצב בו בני הזוג אוהבים זה את זה ודואגים זה לזה – ובדיוק בזה יתרונם הגדול, אך גם במקרים כאלה עשויות להתגלות מחלוקות שונות, קטנות או גדולות, וגישור משפטי משפחתי מעניק את הכלים להגיע להסכם הוגן והגון, ששני הצדדים מרוצים ממנו.

תהליך הגישור במשרדנו הוא יעיל ופרקטי, אינו נמשך יתר על המידה ובמסגרתו, מתאפשרת ללקוחותינו היכולת לבנות מערכות יחסים או לסיים אותן בצורה בוגרת, מכובדת, נעימה ובריאה יותר.