אפוטרופסות

אפוטרופסות:

אדם שמסיבה כלשהי, גופנית או נפשית אין לו את היכולת לטפל בנכסיו וענייניו, באופן זמני או קבוע, יכול בית המשפט למנות לו אפוטרופוס. במשפט מקובל לקרוא לאדם זה "חסוי". תכליתו של האפוטרופוס היא לדאוג לטובתו של החסוי ולשם כך ואך ורק לשם כך, הוא מקבל את מינויו.

כדאי לדעת:

 1. מי יכול להתמנות לאפוטרופוס – אדם פרטי, עמותה או תאגיד ובמקרים מסוימים המדינה באמצעות משרד האפוטרופוס הכללי.
 2. משך הזמן למינוי האפוטרופוס – משך הזמן למינוי האפוטרופוס יכול להיות באופן זמני או קבוע. בית המשפט מכריע על משך האפוטרופסות על פי מצבו של החסוי והצורך שהוא רואה במינוי האפוטרופוס.
 3. מי ממנה את האפוטרופוס – בית המשפט לענייני משפחה.
 4. מה צריך לעשות בכדי להתמנות לאפוטרופוס – בכדי להתמנות לאפוטרופוס יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה האחראי על תחום השיפוט בתחום מגוריו של החסוי. יש לצרף כמשיב לבקשה את בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 5. דיווח לבית המשפט – על פי החוק, האפוטרופוס מחויב להגיש דו"חות ראשוניים ותקופתיים לאפוטרופוס הכללי; תוך שלושים יום מיום מינויו על האפוטרופוס להגיש פירוט של כל נכסי החסוי וחובותיו. בנוסף על האפוטרופוס להגיש דו"ח אחת לשנה אודות תפקודו. כמו כן, בסיום תפקידו על האפוטרופוס להגיש דו"ח נוסף.
 6. אפוטרופוסות זמנית – כאשר מגישים בקשה להתמנות כאפוטרופוס באופן קבוע, כדאי להגיש גם בקשה להתמנות לאפוטרופוס זמני בזמן ההליך, כיון שההליך עשוי להמשך זמן מה.
 7. הוצאות – החוק קובע כי האפוטרופוס זכאי לכיסוי של הוצאות סבירות שהוציא עקב מילוי תפקידו מנכסי החסוי.
 8. פעולות המצריכות את אישור בית המשפט – הפעולות המובאות להלן דורשות את אישור בית המשפט לצורך עשיתן בנכסי החסוי: מכירה של מקרקעין, העברת שכירות מוגנת, העברת בעלות על רכב, הלוואה, ערבות ומשכון.
 9. ניגוד עניינים – פעולה שבה קיים ניגוד עניינים בין האפוטרופוס לחסוי מצריכה את אישורו של בית המשפט. בכל מקרה האפוטרופוס אחראי בכל נזק שיגרם לחסוי.
 10. שכר אפוטרופוס – אפוטרופוס זכאי להגיש לבית המשפט בקשה לשכר בגין תפקידו.
 11. אפוטרופוס לעניינים אישים – זהו אפוטרופוס על אדם שאיננו מסוגל לדאוג לענייניו האישים. תפקידו של אפוטרופוס לעניינים אישיים לדאוג לשלומו ורווחתו של החסוי, לשמור על בריאותו ולמלא את צרכיו. האפוטרופוס לעניינים אישיים צריך לדאוג לעניינים אלו במסירות, תוך שמירה על כבודו של החסוי, שמיעת רצונו ושיתופו ככל הניתן.

 

משרדנו מתמחה בדיני אפוטרופסות וליווי מקצועי בתהליך התמנות לאפוטרופוס. לקביעת פגישה לצורך התחלת הליך אפוטרופסות או לקבלת מידע נוסף על הליך מינוי אפוטרופוס התקשרו  09-9518222 ונשמח לתת לכם מענה.